Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

szczypiorstwo

Miejskie głupstwa - Przepraszam, czy tu można ?

Czy tu można tęsknić...
... za kimś, kogo się dobrze nie znało, 
... za uczuciem nieodwzajemnionym ?
... za ciepłem, którego się nie zaznało,
... za dotykiem przypadkowym ?
... za pocałunkiem, którego nie było,
... za flirtem niezamierzonym ?
... za czasem, który nie był spędzony,
... za marzeniem NIEDOŚCIGNIONYM ?


Czy można...
... żałować błędu niepopełnionego ?
... mieć dwa serca w żałości ?
... życzyć sobie dwóch skrajnych historii ?
... pisać wierszem bez umiejętności ?


Czy można...
... wylewać żale,
... mieć pretensje o uczucia niewyznane?
... oczekiwać, ale nie dawać ?
... mieć myśli zakazane ?


Czy można...
... bólem leczyć rany ?
... marzyć o dwóch... skrajnie... jednocześnie ?
... ukrywać żałość w oczach uśmiechniętych ?
... i ranić niezawinionych bezkreśnie?

I czy tu można czytać między wierszami ?!

~Pisajka

June 28 2015

szczypiorstwo
3673 1093 500
Reposted fromfungi fungi viabananaapple bananaapple
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
szczypiorstwo
<paczek> każdy ma w sobie coś z dziecka
<mira> ty masz wzrost
Reposted fromkjuik kjuik
szczypiorstwo
0852 ac2f
Reposted frombitterandsweet bitterandsweet viaGirlTiger GirlTiger
szczypiorstwo
1311 21ca
Reposted fromkjuik kjuik
szczypiorstwo
Ania: Ja na przykład nienawidzę oblizywać wieczka od jogurtu.
Mirkos: to zacznij oblizywać od spodniej strony, tam gdzie jest jogurt jak otworzysz
Reposted fromkjuik kjuik
szczypiorstwo
1355 3347
Reposted fromkjuik kjuik
szczypiorstwo
1369 1671 500
Reposted fromkjuik kjuik
szczypiorstwo
1370 0d37 500
Reposted fromkjuik kjuik
szczypiorstwo
1374 fa2a 500
Reposted fromkjuik kjuik
szczypiorstwo
Reposted fromFlau Flau viabananaapple bananaapple
szczypiorstwo
6452 6cbb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaziemniaki ziemniaki
szczypiorstwo
6759 9914 500
Reposted fromnepenthe nepenthe viakjuik kjuik
szczypiorstwo
Happy Earth Day!Happy Earth Day!Happy Earth Day!Happy Earth Day!
Reposted fromellen-degeneres ellen-degeneres viakjuik kjuik
szczypiorstwo
5437 725a
Reposted fromMiziou Miziou viakjuik kjuik
szczypiorstwo
szczypiorstwo
3640 0e8d 500
Reposted fromhellsinki hellsinki viakjuik kjuik
szczypiorstwo
5666 851c 500
Reposted fromoll oll viakjuik kjuik
szczypiorstwo
6002 4d11
LG an meinen Bruder! 
Reposted frombluephoenix bluephoenix viakjuik kjuik
1575 04d3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...